Friday, July 30, 2021

Securitas växer - snabb återhämtningSecuritas levererar en stark rapport med hela 2,64 kr i vinst per aktie. Första halvåret har dom gjort en vinst på 4,75 kr per aktie (justerad för engångskostnader). Securitas har förvärvat Dansk Brandteknik A/S, ett ledande företag inom brandsäkerhet i Danmark som kommer bidra med vinst från 2021. Ett annat förvärv var Protection One, den tyska marknadsledaren specialiserade inom fjärrteknikdrivna säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet. Förvärvet stärker Securitas kapacitet av säkerhetslösningar i Tyskland och är i linje med koncernstrategin att dubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023.

Under 2020 uppgick Protection Ones årliga försäljning till mer än 337 MSEK (33 MEUR) varav över 90 procent utgjorde månatliga återkommande intäkter. Bolaget har 230 medarbetare i Tyskland och har verksamhet på 12 orter med verksamhetscentrum i Meerbusch och erbjuder fjärrövervakningstjänster dygnet runt i realtid. I kombination med deras högkvalitativa och kundanpassade installationstjänster, erbjuder bolaget heltäckande elektroniska säkerhetstjänster till 10 300 platser för cirka 7 000 kunder, främst små och medelstora företag. Förvärvet förväntas bidra till vinst per aktie från 2022. 

Styrelsen i Securitas AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet var att säkerställa Securitas förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter. Återköp fick ske av högst 350 000 aktier av serie B vid ett eller flera tillfällen.


P/E i Securitas har historiskt varit ungefär 18,5 vilket säger till mig att om Securitas gör en vinst på 9,5 kr i år vilket dom borde kunna göra med alla förvärv och återhämtningen, så borde aktiekursen hamna på 175 kr inom närmsta månaderna. Eftersom börsen är superhett just nu så tycker jag att det finns potential till ännu högre kurs (om återhämtning fortsätter). 9,5 kr i vinst i år borde vara ett rekordår för Securitas, 2019 var det 9,2 kr i vinst.

Utdelning är sakta stigande och borde vara i närheten av 2020 utdelning på 4,8 kr per aktie. Det ger idag direktavkastning på 3,1% vilket är i linje som åren innan. Antalet aktieägare har inte ökat i Securitas så mycket, just nu är det 16 188 som har aktier i sina portföljer. Inte jättepopulärt med andra ord. Stabil är det dock med stabila utdelningar.

Marknaden tog rapporten emot positivt då den var bättre än väntat och aktiekursen steg med 5,8%! Senaste 5 åren har aktiekursen gått upp runt 8% vilket är långt efter hela börsen. Den svaga utvecklingen kompenserats lite med 3% i utdelning varje år men ändå intresset för Securitas har varit låg länge.

grund av låga intresset från större myndigheter och privatpersoner, på grund av den svaga utvecklingen i aktiekursen och oro kring löneinflation i USA har jag valt att sälja av lite aktier vilket jag har gjort under ett par månaders tid. Just nu har jag runt 2% av portföljen i Securitas som jag kommer antingen behålla eller öka lite i slutet på sommaren. Det borde finnas bara uppsidan härifrån, eller vad tycker ni som äger aktier i Securitas?

Två Månadslöner

2 comments:

  1. Anonymous30 July

    Precis som du säger är riktkurserna mellan 160-175 kr :)

    ReplyDelete

  2. Jag heter Silvia Scali och är vårdgivare. Jag noterar att jag just nu är som den lyckligaste. Jag kommer att vittna om ett lån mellan individer som jag just har fått. Jag fick mitt lån tack vare Pierre Michels tjänst. Jag började procedurerna med henne i fredags och på tisdag klockan 10:45 eftersom bankerna inte arbetar på lördagar, då fick jag bekräftelse på att överföringen av min begäran på 950.000 kr skickades till mig. mitt bankkonto väldigt tidigt, till min stora förvåning lyckades överföringen. Här är hans E-mail : combaluzierp443@gmail.com


                         E-mail : combaluzierp443@gmail.com

    ReplyDelete