Thursday, July 25, 2019

SCA Q2 2019


En av mina favoriter. 

Har köpt även dagen innan rapport för 78 kr då jag ser stor uppsida för aktien långsiktigt. Den lägsta nivå som SCA kan gå ner till enligt min analys är 70 kr, vilket är 10% nedgång, men uppsida på 100 kr aktie är inte omöjligt inom ett par års period. Det skulle innebära 30% uppgång utan utdelning. Warren Buffett och många andra värdeinvesterare köper på dippen, aldrig för fullt pris, vilket ger mycket bättre avkastning än fonder gör. Jag tror jag har lyckas att köpa på dippen och om det sjunker mer, så ser jag det som ett fin möjlighet att fylla på fler aktier.

Gillar bolaget mycket på grund av skog, vilket är framtiden såklart. Kan ersätta plast, drivmedel, kan göra pappersprodukter, förpackningar, e-handel och allt runtomkring. De fysiska produkter som förpackningar, beställningar på nätet, virke, pellets och mycket annat kommer alltid att finnas behov av. Det går inte att ersätta det som har funkar i hundratals år. Bolaget levererar fint senaste åren, inte kursen dock, men kursen och bolaget går inte hand i hand ibland, vilket ger fina köplägen. Strunta i kursen och titta på bolagets strategi, vinsttillväxt, framtidsutsikter, investeringar, skuldminskning, med mera. 

Det finns för många investerare som hoppar på och av, vilket påverkar kursen. Buy and hold är det bästa och köpa mer vid nedgång. Att försöka köpa och sälja hela tiden kostar courtage och kräver mycket tid, vilket är inte ett sätt jag tror på. Att köpa och behålla fina bolag är vad gör rika - ännu rikare. Även om det kommer dåligt kvartal imorgon, det gör inget, för att vi alla vet att efter regn, kommer sol. 

Kvartalet för januari - juni visar helt ok siffror jämfört med förra året, men aktier rusar upp 4,46%, tänk dig vad kunde ha hänt med positiv eller stark rapport. Som jag nämnt innan tycker jag långsiktigt (1-2 år) är kursen runt 100 kr sannolik om vi inte går in på börskrasch.

Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 10 304 (9 070) MSEK

Resultat per aktie minskade till 2,30 (2,57) SEK. En jämförelse med resultatet för 2018, efter justering för en positiv engångspost avseende uppskjuten skatt, visar att resultatet per aktie ökade med 28 procent. 

Efterfrågan på SCAs produkter under kvartalet var generellt sett svagare än föregående kvartal och marknadspriserna sjönk något för samtliga produktområden

Inom Massa ökade både produktion och leveranser

SCA har tecknat avtal om försäljning av sin logistikterminal i Rotterdam. Transaktionen beräknas reducera nettolåneskulden med cirka 575 MSEK och beräknas vara avslutad under tredje kvartalet.

SCA inleder översyn av metod för skogsvärdering 

Nästa kvartal ser intressant ut redan nu, skulderna kommer att minskas, om skogsvärdering går igenom då går kursen upp ännu mer för att nu är beräkningen mer försiktig i bokföringen (lägre värde) än det egentligen är. Mycket köp i Baltikum förbereder SCA väl för framtiden och produktion rullar på som vanligt. Inte en kursraket direkt, men det finns mycket potential i framtiden. Köper, behåller och köper fler efter utdelningar. 

Rekommendation: Köp


No comments:

Post a Comment