Wednesday, July 31, 2019

Securitas Q2 2019


Dålig dag för Securitas, aktien rasar med -9,47% efter rapporten. Var den så dålig? Nej. Jag har läst igenom rapporten och det ser bra ut, den enda nackdelen jag hittade var att skulden har ökat från -14 513 MSEK förra året till -20 460 MSEK per den sista juni i år. Pengarna användes för att köpa några konkurrenter vilket jag anser är en bra strategi.

Förvärv av Global Elite Group som tillhandahåller säkerhetstjänster till flygindustri i USA.

Förvärv av Allcooper Group i Storbritannien som specialiserar sig på en rad olika säkerhets och brandskyddssystem. 

Förvärv av Staysafe som är ett ledande larmövervakningsföretag i Australien. 

Rapporten visa bra siffror på det flesta områden, varför går kursen ner då? Kursen har utvecklas väl senaste tiden, bara i år var kursen upp +20%, vilket ställer höga krav att rapporten levererar enligt analytikernas förväntningar. Siffrorna visade lite lägre än förväntad och då kursen gått ner. Det som är viktigt att veta är att rapporten är bättre än förra årets, vilket är det viktigaste. Januari - juni jämfört med förra året inom parentes. 

Försäljning 54 428 MSEK (48 822) en ökning på 11%

Resultat efter skatt 1 554 MSEK (1 521) en ökning på 2%

Vinst per aktie 4,25 SEK (4,17) en ökning på 2%

Utdelningspolicy på Securitas är att kunna dela ut 50-60% av årets resultat. Om de fortsätter som det gör så borde vinsten per aktie vara 8,5 SEK för helåret 2019. Det som vi kan förvänta oss som aktieägare nästa år är en utdelning på minst 4,25 kr. Senaste utdelningen var på 4,4 kr, så jag tror på att de kommer att bibehålla samma utdelning på 4,4 kr. Att sänka utdelningen är inte ett bra tecken för bolaget och med tanken på hur stor skulden är så blir nog utdelningen oförändrad. Så här såg utdelningen ut senaste åren på Securitas, stabilt och tryggt.

Uppdatering dagen efter: Efter att ha analyserad rapporten har jag bestämt mig att öka mitt innehav i bolaget då jag bara har 3,5% av portföljvärdet. Nu efter inköpet ligger Securitas på 5,9%. Securitas känns tryggt för mig, då jag ser deras logga överallt, även på min arbetsplats. Stabila vinster varje kvartal och det känns att de är stor hjälp till poliser och allmänheten.

Securitas ordförande Marie Ehrling har köpt 3 000 aktier för 149,75 kr.

Rekommendation: Köp

No comments:

Post a Comment