Wednesday, July 24, 2019

Skanska Q2 2019


Intäkterna uppgick till 80,9 (79,5) miljarder kronor

Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (1,9) miljarder kronor

Resultatet per aktie ökade med 65 procent till 6,41 (3,89) kronor

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 61,9 (71,9) miljarder kronor

Ett resultat över förväntan, speciellt resultat per aktie, en ökning med 65%! Tråkigt att utdelningen var minskad år 2019 till 6 kr, men när vi tittar på resultatet, så ser vi att Skanska kan lätt betala ut 8,25 kr igen år 2020. Det är två kvartal kvar, så hinner dom att leverera två likadana kvartal, så går upp resultat per aktie till 12,82 kr. En utdelning på 75% skulle innebära en utdelning runt 9 kr, så 8,25 är nog vad som vi kan förvänta oss igen.

VD beskriver att Skanska levererar enligt strategiska plan. Marknadssituationen är övergripande positiv men med något svagare utsikter för de kommande tolv månaderna i vissa segment och marknader.

Ett bra rapport tycker jag och kommer att fylla på min aktieportfölj när priset sjunker lite, jag gillar inte att betala fullt pris när man kan köpa på rea ibland. Kursen stängde på 174,35 kr och jag tycker att 160 kr är ett ok pris med tanken på allt som händer med handelskrig, bostads oro och försvagning i Europa. Antal ägare hos Avanza 30,876.

Rekommendation: Avvakta 

No comments:

Post a Comment