Friday, January 29, 2021

Billerudkorsnäs årsrapport 2020Eftersom jag investerar i bolag på långsikt så bryr jag mig inte så mycket på vad som händer kvartal till kvartal. När jag snabbläser delårsrapporter så lägger jag fokus på det viktigaste: Vinsten och framtiden.

Bolag som jag väljer ska göra vinst oavsett börsklimat och det ska synas tydligt att bolagen kommer öka vinsten i framtiden. Väldigt enkelt och hittills har det funkat bra för mig så jag fortsätter att investera som jag gör. Billerudkorsnäs vinst för 2020 och 2019 inom parentes:

Nettoomsättning 23 884 Mkr (24 445 Mkr) Förändring -2%
Resultat per aktie 3,19 kr (5,13 kr exkl. försäljning av Bergvik skog)
Kassa 3 036 Mkr

Styrelsen föreslår en utdelning i maj om 4,3 kr per aktie. Det betyder hela vinsten från 2020 plus 226 Mkr från kassan. Det är faktiskt starkt av ledningen men jag är lite osäker om det är det bästa för bolaget. Utdelningen kommer kosta bolaget 890 Mkr. Vore det inte bättre att betala av skulder istället?


Billerud har gått stabilt under 2020 och enligt den nya VD blir det bara bättre med åren. I år 2021 kommer KM7 nå break even och 2022 blir det produktion av hög kvalitet med betydande vinster framöver.

Vad är KM7? Det är 350 meter lång kartong maskin som producerar vätskekartong till mjölkförpackningar, fruktlådor och fin kartong för olika områden. KM7 skulle kunna tillverka upp till 100 miljoner en liters mjölkförpackningar varje dygn. KM7 är ett av världens största maskiner och den är rätt så komplicerad därför planeras den vara i full drift på 100% år 2023.

Vinsten föll ungefär -37% mot 2019 vilket är ett kraftigt fall. Många av oss trodde att e-handel ökar, ersättning av plast går över till papper, matkonsumtion och liknande borde gynna Billerud, men det gynnade inte tillräckligt mycket. Efterfrågan från restautanger har minskat, byggbranscher har också haft det svårare, hygien och medicin branscher är fortfarande utmannande. I oktober inträffade även en oplanerad produktionsstopp på totalt 6 arbetsdagar pga läckage i sodapanna. Tid är pengar.

För exakt 1 år sedan skrev jag att aktien 2021 borde värderas till 132 kr och året 2022 på 154 kr. Idag handlades aktien ner ungefär -5% till 150 kr. Tycker inte att det är billigt även efter denna kraftiga fall. Börsen försöker prisa in nästa års pris redan nu känns det som. Har haft aktien i 3 år nu och ligger på +39%, så tycker det går bra för aktiekursen och är inte alls orolig för denna nedgång idag. Det blir bättre längre fram.

* Uppdatering
VD har köpt 10 000 aktier idag för drygt 1,5 Mkr. Det är hans första position i bolaget och han betalade 149,37 kr per aktie.

Två Månadslöner

No comments:

Post a Comment