Thursday, August 22, 2019

Fortnox Q2 2019
Fortnox levererar en fin kvartalsrapport igen! Helt otroligt att de lyckas ta in fler nya kunder och växa som de gör. Januari - juni jämfört med förra året inom parentes.

Nettoomsättningen 242,3 Mkr (171,6)

Resultat per aktie 0,94 kr (0,52)


Månadsintäkt per kund ökade till 142 kr (127)


Under andra kvartalet tillkom 13 000 nya kunder och totalt är det 286 000 kunder hos Fortnox. Totalt finns det ungefär 800 000 möjliga kunder i Sverige för Fortnox enligt SCB statistik och mer en tredjedel är redan kunder vilket är väldigt imponerande.

Snart blir det även möjligt att teckna bilförsäkring hos Fortnox vilket blir spännande att jämföra med andra försäkringsbolag. Försäkringen är nu i pilotfas vilket kommer utökas efterhand.

Fortnox är lönsam och stabil bolag som har goda förutsättningar att fortsätta växa som de gör. Enligt rapporten tycker jag att Fortnox är fortfarande köpvärd. Kvartalsrapporten hittar du här.

Rekommendation: Köp


No comments:

Post a Comment