Saturday, August 31, 2019

Veteranpoolen Q2 2019Äntligen är den sista rapporten här för den andra kvartalet! Nu har alla mina bolag rapporterat och jag är väldigt nöjd över dom även om det är lite kaotiskt ibland hur börsen överreagerar vissa dagar... 

April tom juni

Nettoomsättningen ökade till 101 620 kkr (91 192) en tillväxt på 11,4%

Resultat efter skatt uppgick till 8 347 kkr (9 388)

Resultat per aktie 0,46 kr (0,51)

Januari tom juni

Nettoomsättningen ökade till 166 179 kkr (145 358) en tillväxt på 14,3%

Resultat efter skatt uppgick till 10 296 kkr (11 882)

Resultat per aktie 0,56 kr (0,65)

Veteranpoolen har haft ett stort enskild uppdrag under flera år som har minskat i omfattning, det var väntad och därför är vinsten per aktie lite lägre än förra året. Egentligen har andra uppdrag mer än kompenserad för den tappet vilket anses som positivt. 

Ökade satsningar för framtida tillväxt, investeringar och ökad lönsamhet är prioriterad för nästkommande kvartal. 

Den särskilda löneskatten som infördes 2016 tas bort from kvartal 3, vilket leder till att Veteranpoolen kan erbjuda fler pensionärer extra jobb, höja deras löner och fortsätta investera i företaget för att förbättra lönsamhet. 

Under 2019 betalades ut 20 miljoner kronor till aktieägare, vilket kommer nog att vara samma nästa år anser jag. 2019-06-30 hade Veteranpoolen en kassa på 18 miljoner. Denna kvartal har företaget gjort en vinst på över 8 miljoner, så de behöver göra två till lite bättre kvartal så finns det gott om pengar att dela ut och behålla de dom har idag. Jag förväntar mig en utdelning på 1,1 kr igen år 2020. Vinst per aktie kan öka med ungefär 10% vilket leder till kvartal 3 på 0,5 kr aktie och kvartal 4 på 0,55 kr aktie. Lägger vi ihop första sex månader 0,56 kr aktie med två framtida kvartal ligger på ungefär 1,61 kr aktie i årets vinst. 

Sämsta scenario som kan inträffa är att vi får en liknande andra halvåret så hamnar vi på 0,56*2= 1,12 kr aktie i årets vinst. Då blir det osannolikt att bolaget ska dela ut hela vinsten, förra året var 81% som delades ut. Då borde företaget dela ut 0,9 kr per aktie istället och med dagens kurs på 20 kr är det ändå hyfsad 4,5%. 

Det är roligt att titta på andras analyser, börsdata visar t.ex. att de tror på en vinst under 2019 på 1,22 kr. Medan Avanza tror på 1,26 kr vinst. Som jag skrev tror jag på en bästa scenario 1,61 kr vinst eller sämsta 1,12 kr vinst. Då tar jag mitt emellan på 1,36 kr i vinst. Vi får väl se nästa år vem som gör bättre analyser, proffs eller amatör. 

Jag gillar att göra egna analyser, för att "experter" som dom kallas är lite sega, man vill veta direkt efter rapporten om företaget är rätt värderad och om det är köpvärd. För att få deras synpunkter om bolaget tar en till två dagar tills dom beskriver bolagen. Det är endast då kursen börjar rätta till sig. Gör man snabb analys själv så kan man tjäna på det och minska sina risker. Det är ju dina pengar, gör egna analyser. Man vet ju inte vem personen är som gör analysen åt dig, kanske det är någon som är nyanställd som åker buss till jobbet och sitter i kronofogden...


No comments:

Post a Comment