Saturday, October 28, 2023

Billerud börjar återhämta sigFör första gången under min sparkarriär såg jag minus resultat och det är i Billerud. Dom gjorde förlust under andra kvartalet 2023. Första sex månaderna, var det knappt vinst. Varför håller jag i aktierna tänker du då? För att 2022 var det rekord år med över 20 kr i vinst. Lyckades dom göra så mycket vinst, så kan dom göra det igen någon gång i framtiden tänker jag. Därför håller jag i mina aktier och säljer inget.

Dom flesta skogsbolag brann på börsen under sommaren, det blir spännande att se hur året för dom slutar. Blir det någon vinst? Under Q3 redovisade Billerud minskad försäljning på -14%. Vinsten har halverats, ungefär som jag räknade med. Det blev en vinst per aktie på SEK 2,64 (5,42). Hittills i år har Billerud gjort en vinst på 3,28 kr (16,50 kr samma period året innan).

Försäljning ser fortfarande bra ut, trots utmaningar. Det blev 31 658 mkr i år mot förra årets 30 619 mkr. Vart går pengarna då? Råvaror kostar mer nu, andra nödvändiga kostnader har också ökat. Personalkostnader har också ökat mot förra året. 

Vad kan vi förvänta oss nästa kvartal? Jag tror det blir lite högre vinst på 3 kr sista kvartalet. Det är för att under sommaren stänger man oftast ned produktionen under några veckor för underhåll. Det gör man inte under hösten/vinter. Förväntar mig 6,3 kr i vinst i år, vilket är -69% jämfört med rekordår 2022. Rimlig aktiekurs idag? Med PE 13 så borde aktien kosta 82 kr idag. Men vänta bara tills nästa år, aktien kommer återhämta sig rejält.

Vinsten borde dubblas till 12+ kronor och då kommer aktiekursen nå över 120 kr på några månader. Jag tror aktien kommer återhämta sig rejält under våren 2024. Det räcker med fin första kvartal för att få hoppet uppe och då flödar pengar in i  aktien. Jag håller mina aktier och ser fram emot nästa rapport.

Utsikter för sista kvartalet enligt VD är:

Kunders lageravveckling i huvudsak avslutad, men fortsatt svag efterfrågan drivet av dämpad makroekonomisk miljö. 

Ytterligare steg tas för att driva effektivitet och långsiktig konkurrenskraft genom reduktion av upp till 350 tjänster.

Vi förutser ingen stark återhämtning i närtid, och kommer att fortsätta anpassa oss efter de nya villkoren i syfte att förbättra vår långsiktiga konkurrenskraft.

18 månader efter förvärvet av Verso är vi mycket nöjda med resultatet och utvecklingen, som har överträffat våra förväntningar, drivet av solida marginaler och kassaflöden.

Tittar vi in i 2024 är vi försiktigt optimistiska då en volymåterhämtning kommer inledas efter en i stort sett avslutad lageravvecklingsfas. Dock kommer den geopolitiska och makroekonomiska osäkerheten fortsätta att negativt påverka konsumtionen och därmed efterfrågan på papper och förpackningsmaterial. Vi förväntar oss inte en stark återhämtning, utan snarare stegvisa förbättringar under året drivet av volymtillväxt.

Aktien har gått upp över 10% under rapportdagen och närmar sig nu 100 kr. Det är riktigt bra tecken att marknaden tänker som jag och ser potential i aktien. Det kommer, frågan är inte om, men när?

Två Månadslöner

No comments:

Post a Comment