Monday, January 29, 2024

SCA - Löjlig värdering av tillgångarSCA var mindre bra läsning när bolaget visade sin 2023 rapport. Försäljning minskade med -13%, vinsten med -47% och kassaflödet har nästan halverats. Det kom upp även blanknings rapport från Viceroy som säger att SCA är övervärderad och aktien borde falla kraftigt. Blankning innebär att man tror på nedgång och när aktiekursen faller så tjänar blankare pengar. 

SCA-vd:n Ulf Larsson avfärdar i en kommentar till Dagens industri kritiken som ett “oseriöst gymnasiearbete”, men Viceroy står på sig med nya attacker efter fredagsmorgonens bokslut.

Blankarfirman anser att SCA:s värdering av tillgångar är “löjlig” och om marktillgångarna har en värderingstillväxt som överstiger tillväxten i biologiska tillgångar så borde SCA bara köpa mark.

Viceroy slår också ned på den ökade utdelningen från SCA som man menar finansieras genom skulder.

Viceroy hade rätt om SBB, nu är SCAs tur. Kommer aktien halveras i värde nu? Jag är tveksam. Vinst per aktie blev trots dåligt år på 5,23 kr (2022 var det 9,61 kr). Utdelning föreslås till 2,75 kr vilket är lite högre än 2022 på 2,5 kr. Under år 2023 visade SCA att bolaget klarar av att leverera god lönsamhet även i en utmanande världsekonomi.

Trots att en försvagad konjunktur lett till lägre försäljningspriser uppnådde SCA en EBITDA-marginal om 37,6% för helåret. SCAs tillväxt inom förnybar energi, som blev ett eget segment under 2023, fortsatte och resultatet fördubblades jämfört med föregående år. Även fortsatt ökad avverkning av egen skog och hög 
självförsörjningsgrad inom skogsråvara, energi och logistik har bidragit till det starka resultatet.

Enligt SCA så är det stark resultat, det tycker inte jag. Det bokförda värdet har tom ökat med nästan 10 miljarder vilket Viceroy påpekade i sin blankning att SCA är överoptimistiska här. Jag brukar inte gräva in mig i rapporten för mycket eftersom det är en lång lista på andra rapporter som jag behöver kika också på. Oftast räcker det att läsa 2-3 sidor i rapporten. Hur ser siffrorna ut? Årets vinst? Utdelning? Vad skriver VD om året? Sammanfattningsvis tycker jag att rapporten är neutral och det borde bli bättre 2024.

Två Månadslöner

2 comments:

 1. Anonymous29 January

  Läs lite data från ex Riksskogstaxeringen om hur det avverkas, framförallt på skogsbolagsmark. Som skogligt utbildad på universitetsnivå äger jag bara dessa bolag via, i övrigt vettiga, fonder som envisas med att ha dessa bolag i portföljen. Äger inte en aktie i min egen portfölj eller långsiktigt i barnens portfölj (gäller holmen, sca, stora Enso etc.).

  ReplyDelete
 2. Anonymous18 February

  "Om marktillgångarna har en värderingstillväxt [...] så borde SCA bara köpa mark"

  Låter som vilket fastighetsbolag som helst. Behöver väl inte vara fel? Skog är ändå urtypen av fastighet.

  ReplyDelete