Saturday, November 12, 2022

Förslag om att förstärka reseavdragetModeraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att behålla det nuvarande reseavdraget i stället för att införa en modell med en avståndsbaserad skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni. Samtidigt ska det befintliga avdraget stärkas genom höjda schablonbelopp för arbetsresor med bil. Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med utgångspunkt i denna överenskommelse.

Förslaget innebär dels att det nuvarande reseavdraget behålls, dels att två schablonbelopp i reseavdraget höjs för att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resorna.

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.

  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil, enligt förslaget.

För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på ca 4 700 kronor mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion. Förslagen bedöms sammanlagt minska skatteintäkterna med 1,6 miljarder kronor 2023. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Jag hoppas att förslaget går igenom för att underlätta för alla som pendlar till jobbet. Priserna stiger alldeles för fort och jag tycker att det är bra att man får lite mer tillbaka. Å andra sidan finns det en del på sociala medier som är emot och säger att våra pensionärer borde få mer istället. Vad tycker du? Är det bra eller dålig förslag?

Två Månadslöner

2 comments:

  1. Det är ett förslag som värnar om hela Sverige. Alla dom som är emot förslaget är sådana som har tillgång till regelbunden kollektivtrafik. Jag är helt övertygad om att en stor del 08or har noll förståelse för hur det serut i övriga Sverige.

    ReplyDelete