Thursday, November 17, 2022

NIBE gör investeringsprogram för att dubbla kapacitetenGoda nyheter från NIBE, fortsatt god efterfråga och försörjningssituation på väg mot en förbättring. Det börjar märkas en tydlig förbättring i leveranskapacitet och leveranssäkerhet. VD skriver i delårsrapporten att konsumenter börjar minska beroendet av ryskt olja och gas vilket leder till ökad efterfråga på NIBES produkter. NIBE har ökat personalförstärkning och gjort stora investeringar i automation och robotisering. Det pågår även ett investeringsprogram i helt nya produktionsenheter med optimal automation för att möta den förväntade expansion på längre sikt.

Det pågår en övergång i världen från olja och gas till värmepumpar och NIBE satt upp ett ambitiöst investeringsprogram att i den kortare perspektivet dubbla kapaciteten och på längre sikt skapa förutsättningar att dubbla det igen. Man ska göra försiktig jämförelse mot förra årets resultat eftersom den var exceptionellt god, speciellt i andra kvartalet. Om vi tittar på januari – september 2022 så visar siffrorna följande:

Försäljning 28 404 Mkr (22 444 Mkr) +26,6%
Vinst per aktie 1,48 kr (1,2 kr) +23,3%

Den 23 augusti skrev jag att NIBE hade en ovanligt svag rapport den fjärde kvartalet 2021 (den brukar vara starkast under året), eftersom vi kommer jämföra kvartal fyra med föregående år så kommer sista kvartalet i år vara extremt stark. Skrev även att jag förväntar mig 2 kr i vinst i år. Hade satt en rimlig aktiekurs på 80 kr men i februari trodde jag på 1,9 kr i vinst för 2022. Hur ser rimlig värdering nu efter rapporten? Av någon anledning så hade jag svårt att hitta vinst per aktie i NIBES rapporter så jag fick bläddra i bloggen tillbaka i tiden. 

Vinst 2021 – 1,65 kr (sista kvartalet var svag enligt VD på 0,44 kr)
Vinst 2020 – 1,42 kr

Om vi gissar oss fram att sista kvartalet i år blir hela 20% bättre än förra årets så förväntar jag en vinst på ungefär 0,52 kr per aktie. Lägger vi den tillsammans med året vinst på 1,48 kr så har vi en förväntad vinst på 2 kr. Då har jag räknat rätt i början av 2022. Ungefär 2 kr blir vinsten i NIBE för helåret 2022. Om de fortsätter öka vinsten 15% om året så blir vinsten 2023 på 2,3 kr.

Rimlig PE för snabbväxande bolag är runt 30. Då borde NIBE kosta 60 kr idag men marknaden tittar alltid framåt, mellan 6 mån upp till 1 år. Nästa år borde aktien kosta 69 kr. Eftersom trenden är långsiktigt stark att byta ut gamla uppvärmningssystem, Ukraina ska byggas upp igen någon gång, borde aktien kanske värderas lite högre än PE 30? NIBE har som mål att dubbla kapaciteten så kanske vinsterna kommer dubblas också om några år? Om det växer 15% om året så kommer det ta 5 år att dubbla vinsterna från 2 kr till 4 kr per aktie. Går utbyggnaden snabbt så kanske dubblas vinsten lite fortare också?

Aktien är idag fortsatt dyr på strax under 100 kr, men håller du aktien i 3 år så växer den in i värderingen. Det jag hade gjort är att jag hade köpt vid dipparna i aktiekursen. En rimlig prislapp enlig mig är under 80 kr. Ju mer den dippar ju mer man ska köpa om man vill äga NIBE i portföljen. Glöm bara inte att om du köper för 100 kr så kan aktien gå ner -40% i värsta fall. Att kursen ska gå upp till 120 kr eller mer har jag svårt att se i år eller nästa år. Jag avvaktar, men om jag måste köpa så blir det bara småbelopp vid dippar.

Två Månadslöner

No comments:

Post a Comment