Thursday, December 15, 2022

Rutger Arnhult avgår som VD för CastellumDet tog bara några månader efter att Akelius köpte in sig i Castellum och Rutger Arnhult som är Castellums VD började sälja aktier ganska kraftigt och igår kom även nyhet att Castellums VD avgår. Styrelsen söker nu en ersättare. Riktigt tråkiga nyheter, den är nu andra VD som avgår under min tid i Castellum som aktieägare, först var det Henrik Saxborn som lämnade april 2021 och nu även Rutger, den 14 december 2022. 

Castellum har under de senaste åren befunnit sig i en fas av tillväxt där bolaget, inom ramen för den finansiella policyn, genomfört viktiga investeringar och förvärv och därmed stärkt sin konkurrenskraft på den nordiska kommersiella fastighetsmarknaden. Detta inkluderar bland annat förvärvet av Kungsleden samt expansion i Finland och Norge genom förvärvet av Kielo och investeringen i Entra. Detta har inneburit en tillväxt i bolagets fastighetsportfölj från 103 miljarder kronor 2020 till 186 miljarder kronor vid utgången av det tredje kvartalet 2022.

Jag ser Castellum som väl rustat för att kapitalisera på sin starka position på den nordiska kommersiella fastighetsmarknaden, och jag har en stark tilltro till bolagets fortsatta resa. Jag har gjort bedömningen att bolagets fortsatta resa bättre drivs av någon annan, varför jag beslutat mig för att lämna rollen som vd. Detta möjliggör för mig att fullt ut fokusera på mina privata investeringar, inklusive Castellum. För att skapa förutsättningar för bästa möjliga överlämning kommer jag att kvarstå i min roll så länge styrelsen önskar”, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör för Castellum.

Som vd för Castellum har Rutger varit central i att driva integrationsarbetet med Kungsleden, signifikanta framsteg inom hållbarhet och därmed stärkt bolagets konkurrenskraft. Castellum har idag en stabil och lönsam plattform för bolagets fortsatta resa. Styrelsen tackar Rutger för hans insatser och lyckönskar honom i sina framtida åtaganden”, säger Per Berggren, styrelseordförande för Castellum.

Rutger Arnhult kommer att kvarstå i sin roll så länge styrelsen finner lämpligt. Rutger Arnhult har även informerat valberedningen om att han inte kommer att ställa upp för omval till styrelsen. Tycker synd om Rutger som har köpt aktier för miljoner hela sommaren och sedan sålde mycket billigare under hösten och vintern. Nu kommer ha få en avgångsvederlag och sedan säkert dyka upp igen någon annanstans. Önskar honom lycka till, det behöver han nu. 

Hur aktiekursen kommer bete sig på torsdag morgon är det högst oklart. Ibland hoppas man på uppsida och då kommer smällen, så just denna gången tänker jag inte alls på det, det blir som det ska vara. Castellum är min största investering i kronor räknat och här ligger det många månadslöner investerade. Jag tror fortsatt på styrelsen och litar på dom fullt ut. Behåller aktierna och gör ingenting. Hur gör du?

Akelius svarade till DI att det var en överraskning för honom. 

Två Månadslöner

No comments:

Post a Comment