Tuesday, October 29, 2019

BillerudKorsnäs Q3Det tog mig lite tid att gå igenom mina bolag som rapporterade under förra veckan. Man hinner knappt att läsa rapporter, ta hand om hemmet och jobba heltid. Ungefär hälften av mina bolag har rapporterat och hälften kommer att rapportera inom några veckor. Alla bolag har olika rapporteringsdatum. Nästa på tur står SCA med rapport den 30:e oktober. Tillbaka till Billerud, här kommer lite siffror från första nio månader jämfört med förra året:

Ökad omsättning till 18 630 MSEK (17 849 MSEK)

Resultatet blev 6 387 MSEK (728 MSEK)

Vinst per aktie 30,85 kr (3,51 kr)

Resultatet är hög på grund av försäljning av Bergvik Skog på 5 677 MSEK. Tar vi bort det så är resultatet lite lägre än förra året 710 MSEK. Nu har bolaget stark kassa och full fokus på effektivitet och lönsamhetsförbättringar. Samma gäller vinst per aktie, tar vi bort försäljningen av skog så ligger vinsten i närheten på 3,75 kr per aktie. För helåret 2019 kan vi förvänta oss en vinst på 5 kr.

Den nya KM7 maskinen producerar material av hög kvalitet och kunderna ger positiv feedback. Under år 2020 planeras certifieringsprocessen för KM7 och framöver kommer det att ge en bra plattform för framtida tillväxt och möta stadigt ökande efterfrågan. Försäljningen av Bergvik skog användes för att återbetala lån. Nedan kommer några senaste händelser inom BillerudKorsnäs:

I juli lämnade BillerudKorsnäs in en patentansökan avseende det första funktionella 180-gradersböjbara papperssugröret i samarbete med The Paper Straw Company, som kommer att tillverka sugröret.

I juli meddelade BillerudKorsnäs att man hade genomfört världens första produktion av ett pappersbatteri på en pappersmaskin. Detta bekräftar möjligheten till industriell produktion av elektrodmaterialet.

I september introducerade BillerudKorsnäs ett kostnadsbesparingsprogram för att säkerställa långsiktig effektivitet och lönsamhet. Programmet förväntas generera en strukturell positiv resultateffekt om cirka MSEK 600 under 2021, varav cirka MSEK 250 kommer att påverka resultatet under 2020. Åtgärderna inkluderar personalminskningar, inköpsbesparingar och effektivitetsförbättringar i hela verksamheten. Antalet medarbetare kommer att minskas med upp till 300 personer och fackliga förhandlingar har inletts.  

I oktober presenterade Paboco® (f.d. ecoXpac), det joint venture som bildats mellan BillerudKorsnäs och ALPLA, ”the paper bottle community” innefattande varumärkena Coca-Cola, Absolut, Carlsberg och L’Oréal.

Det händer mycket inom Billerud och det som jag ser fram emot mest är global tillverkning av papperssugrör och pappersflaskor. Det kommer säkert att ta många år tills vi börjar att byta ut plastflaskor, men när det början så kommer det att gå ganska snabbt. Vi måste börja ta hand om vår värld för att göra den bättre i framtiden.

Två Månadslöner

No comments:

Post a Comment