Friday, October 18, 2019

Veteranpoolens VD köper igen
Veteranpoolens VD Mats Claesson har idag köpt ytterligare 4 000 aktier för 18,70 kr styck. Han vet säkert något som vi inte gör, jag tror att kursen kommer att stiga rejält efter delårsrapporten den 21 november. 

Det är 3:e gången han köper under senaste fem dagar, vilket visar att han tycker att kursen är låg just nu. Kursen är låg för att Veteranpoolen visade två sista månader med oförändrade antal debiterbara timmar. Växer inte bolaget, då stabiliseras kursen till "normalläge". 

Vi får hoppas att bolaget lyckades spara lite extra pengar på andra sätt som inte syns i utförda timmar...

Två Månadslöner

No comments:

Post a Comment