Sunday, October 27, 2019

Fortnox Q3Jag har slutat att räkna hur många gånger Fortnox har slagit förväntningarna. Det gör dom varje kvartal. Titta bara vilka fina siffror för första 9 månaderna januari-september jämfört med förra året:

Nettoomsättning 378,8 Mkr (267,2 Mkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 99,5 Mkr (56,1 Mkr)

Resultatet per aktie uppgick till 1,66 kr (0,94 kr)

Fortnox har ett hus i Växjö som lyckas supportera 297 000 kunder! Inte konstigt att vinsten är hög, då man har knappt några kostnader för lager, kontor, transport med mera. Priserna för deras tjänster är också låga, vilka kan höjas gradvis genom åren, så Fortnox är ett säker aktie att ha i portföljen. 

Värderingen är såklart hög, den har ju alltid varit hög och det finns många som vill sälja och ta hem vinsten. De som inte sålt av är väldigt lyckliga idag då kursen fortsätter att rusa uppåt. 

Klart det finns lite orosmoln över bolagen, till exempel att aktien är för hög värderad och att antalet nya kunder kommer att minska med åren. Samtidigt finns många bra tecken att det fortsätter att vara som det är nu flera kvartal framåt, bolaget lyckas fånga nya kunder och höja priserna vilket är win-win situation. 

När jag köpte aktien och dubblade mina pengar sålde jag hälften, det var kanske inte det klokaste insåg jag nu, men det är så man lär sig. Det är omöjligt att göra rätt beslut varje gång man köper och säljer, man ska vara nöjd så länge man går plus tänker jag. 

Nu har jag i alla fall hälften kvar som jag kallar gratis aktier, då jag har tagit tillbaka investerade pengar. Dessa får ligga tills bolaget går i konkurs tänker jag. Vem vet, kanske Fortnox blir nästa Apple? Under tiden plockar jag såklart hem utdelningar som kommer varje år och jag hoppas fram till min pension med stadigt utdelningsökning. Avslutningsvis skriver Fortnox att:
"Givet att kringliggande faktorer inte förändras drastiskt, kommer Fortnox att fortsätta visa att det är ett stabilt bolag med hög tillväxt, som levererar enligt uppsatta finansiella mål och en väl fungerande strategi."

Två Månadslöner aktieblogg

No comments:

Post a Comment