Wednesday, November 6, 2019

Securitas Q3Äntligen en av mina favoriter har rapporterat för första 9 månader. Det ser bra ut, bättre än analytikernas förväntningar. Det visste jag måste jag säga, då bolaget växer sakta men säkert. Det är bara aktiekursen som ibland går upp för mycket, då måste den sjunka ibland. Men det växer och det är det viktigaste:

Försäljning upp till 82 642 MSEK (74 643 MSEK)
Vinst per aktie 7,07 SEK (6,78 SEK)

Aktiekursen gick upp med nästan +5% i början men sedan hela börsen gick ner lite och drog ner även Securitas till +2,26% i sluthandel. Helt övertygad att kursen ska upp närmsta tiden. Sakta men säkert.

"Avseende det makroekonomiska klimatet så ser vi en inbromsning i några viktiga marknader under det andra halvåret av 2019", skriver vd Magnus Ahlqvist.

Säkerhetstjänster i Nordamerika förväntas växa med 4% och 2-3% i Europa. Så även om inbromsning sker i världen, så växer fortfarande bolaget, det är viktigt att komma ihåg när kursen rasar ibland. Bolaget växer långsammare, men det gör det, därför ska man fortsätta investera som innan. Securitas är ett bra bolag med bra ledning, vinster och framtidsutsikter.

Två Månadslöner

No comments:

Post a Comment