Saturday, November 2, 2019

SCA Q3SCA planerar att vid årsskiftet ändra redovisningsmetod för värdering av bolagets skogsinnehav. Dagens redovisade värde för skog är 34 miljarder kronor men marknadsvärde för liknande skog skulle indikera ett värde på närmare 63-67 miljarder kronor. 

Det betyder att aktiekursen just nu är felvärderad. Om jag gör en försiktig värdering av aktien, så borde kursen dubblas från den lägsta nivå vi hade förra året på 66 kr per aktie. Enligt min uppfattning kommer kursen gå upp till minst 132 kr inom snar framtid.

Ju längre tiden går, ju dyrare borde skogen bli och aktiekursen borde öka ännu mer än 132 kr. Just nu kostar SCA aktien runt 100 kr vilket är ett bra pris. Vill du äga denna aktie länge så är det värd att köpa den nu. Jag lyckades köpa den för 75 kr när ingen ville ha den och det blev ett klokt beslut. Värde på mina SCA aktier har stigit med över 30%. Köper man för 100 kr idag så kan det gå upp 30% till inom snar framtid. Nedsida är begränsad och aktien borde inte falla mycket. Gör det ändå, så pass på och köp mer. 

Det är farligt att köpa aktier som går bara ner, det finns en stor risk att man kan förlora mycket pengar. Köper du konstiga bolag som ingen känner till kan kursen falla ner till 0 kr och bli värdelös. 

Jag själv köper däremot bolag som kommer att finnas kvar (hoppas jag). Därför fortsätter jag köpa bolag som SCA, Securitas, Swedbank och alla andra mina innehav om de tappar mycket i aktiekursen. Just nu är alla bolag på plus förutom Swedbank, där är det blodrött med -20%. Jag fortsätter köpa det ändå, jag tror på bolaget och det gör bra vinster. Blir det böter så betalar dom det, rättar till felet och fortsätter tjäna pengar. Det kommer inte att stängas ner.

Gör din analys av bolag själv och köp dessa varje månad eller vänta på någon händelse i bolaget, passa på och köp mer. När det krisar i bolagen så brukar kursen sjunka rejält, ibland ner med 50%. Swedbank tappade runt -40% på några månader. Tillbaka till SCA aktien:Kursen har ökat från 66 kr till 99 kr i år. Det är 50% ökning på 10 månader. Hade man lagt 100 000 kr i aktien hade kursen ökat till 150 000 kr! Köper man fel bolag kan det gå ner till 0 kr. Gör du analys av bolaget rätt, ökar du dina chanser till fin avkastning. Sedan kan du sälja om du vill för 100 000 kr och behålla resten, då har du aktier helt grattis eller hur? Jag tror dock att kursen kommer stiga genom åren, därför säljer jag inga aktier i SCA. 

Januari - september har varit bra och stabil:

Nettoomsättning ökade 10% till 15 279 MSEK (13 829 MSEK)
Kassaflöde ökade till 2 339 MSEK (2 007 MSEK)
Resultat per aktie uppgick till 3,37 SEK (3,99 SEK) justerad för engångseffekt för uppskjuten skatt, ökade resultatet med 5%.

Det beror på hur bolaget redovisar sina siffror och när, därför lägre resultat i redovisningen. Det är dock fel och egentligen ökade resultatet med 5% vilket är bra.

Utdelning var 1,75 kr i år per aktie och år 2020 förväntas 2 kr per aktie. 

Efterfråga har generellt sett blivit lite svagare för SCA produkter, men det är ingen som man ska lägga märke till, då efterfråga går upp och ner. I grunden är efterfråga rätt stabil utan större överraskningar. 

Två Månadslöner aktieblogg

No comments:

Post a Comment