Thursday, November 7, 2019

Skanska Q3Efter flera sämre kvartal under 2018 och sänkt utdelning har bolaget börjat att vända uppåt från början på 2019. Själv började jag investera i Skanska för två år sedan, det var då Skanska hade problem med sina kostnader. Jag lärt mig att man ska köpa när det krisar, då får man bra bolag billigt. Det är enkel regel som jag följer och det gäller bara bra bolag som kan vända uppåt. Aldrig okända eller nya bolag! Kursutvecklingen hittills för mig är +38% på två år vilket jag är väldigt stolt över.

Skanskas rapport var mycket bättre än väntad. Januari - September jämfört med förra året:

Intäkterna uppgick till 125,4 (120,8) miljarder kronor

Resultatet per aktie ökade med 112% till 10,75 (5,07) kronor

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 96,8 (102,6) miljarder kronor

Intäkterna ökar stabilt uppåt, vilket är bra. Resultatet för första tre kvartal är superbra. På Avanzas hemsida står det förväntad vinst för året 14,85 kr. Om det blir det, så kan vi förvänta oss en höjd utdelning. Den blev sänkt i år men nu känns det att en ökning ligger i korten. På Skanskas hemsida står det:


"Styrelsens bedömning är att Skanska AB har kapacitet att dela ut 40–70 procent av årets resultat till aktieägarna, förutsatt att bolagets finansiella situation i sin helhet är stabil och tillfredställande."

Det betyder en utdelning mellan  5,94 kr - 10,39 kr per aktie. Den var på 8,25 kr under 2018, sedan sänktes till 6 kr aktie under 2019. Jag tror den kommer att hamna någonstans mitt emellan utdelningspolicy på 8,25 kr vilket är samma som det var innan, år 2018. 

Orderingången har minskat på vissa marknader, men det är för att Skanska prioriterar lönsamma projekt före volymer. Enligt analytikerna så kommer omsättningen växa väldigt långsamt och vinst per aktie falla under 2020, men det tror jag inte. Skanska är ett stark bolag och jag tror på vinst ökning även nästa år. 

Två Månadslöner

No comments:

Post a Comment