Wednesday, December 11, 2019

Veteranpoolen tappar fartVeteranpoolen AB producerade ca 56 500 timmar under november 2019 att jämföras med ca 67 500 timmar under november 2018. En minskning med -16%. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Under året har producerade timmar sett ut såhär:

Januari: 51 500 timmar ( +5% )
Februari: 51 500 timmar ( +8% )
Mars: 64 000 timmar ( +25% )
April: 77 000 timmar ( +17% )
Maj: 94 000 timmar ( +6% )
Juni: 81 000 timmar ( +1% )
Juli: 80 000 timmar ( +13% )
Augusti: 77 000 timmar ( 0% )
September: 79 000 timmar ( 0% )
Oktober: 78 000 timmar ( -2,5% )
November: 56 500 timmar ( -16% )

Om december blir oförändrad som förra året, då blir årets genomsnitt på 4,7% i ökade antal utförda arbetstimmar. Kommer det en minskning i utförda timmar på -16% igen under december då faller genomsnittet till knappt över 3% för helåret 2019. 

Veteranpoolen aktie är en förhoppningsbolag för mig, därför är den en liten del av portföljen, runt 2-3%. Jag såg hur snabbt den växer och ville hoppa på tåget. Från januari gick det fort uppåt med 5,8,25 och 17% ökning i utförda timmar och sen bromsade det rätt mycket, nu faller tillväxten till och med.

Tankar går fram och tillbaka om jag ska behålla eller sälja. Såna bolag ska man egentligen inte ha. När Swedbank aktie gick ner -10% köpte jag mer, när det gick ner till -20% köpte jag mer. Nu tänker jag om Veteranpoolen sjunker med -20%, kommer jag köpa mer? Troligtvis inte. Då borde jag sälja och ta hem den vinsten som finns och köpa något tryggare eller behålla lite pengar till eventuell nedgång på börsen. Vad hade ni gjort?

Två Månadslöner

No comments:

Post a Comment