Sunday, March 29, 2020

Utdelningssänkningar på grund av pandeminHälften av mina bolag har meddelat att det blir sänkt utdelning i år på grund av pandemin. Utdelningsfrågan kommer att tas upp längre fram i år vid respektive årsstämma, troligen under sommaren eller hösten. Det betyder att just nu är det omöjligt att veta hur mycket utdelning jag kommer att få i år. Utdelning är egentligen föregående års vinst men bolagen har redan beslutat och så är det bara. 

Jag tycker att även om det är trist att inte få utdelning är det nog ett rätt beslut ändå. Bolagen vet vad dom gör och hur mycket pengar de behöver, det är mycket bättre att ha en stor kassa för att kunna köpa upp konkurrenter eller betala permitterade anställda. Ingen vet hur djup denna kris blir och istället för att betala utdelning till oss aktieägare och sedan låna på banken för att klara av krisen är rent sagt idiotiskt. Jag litar på ledningen i varje bolag jag äger och tror på mina bolag långsiktigt. Jag bryr mig inte vad som händer i April eller i år. Jag tittar på helheten och lite längre än så. Vi kommer ut det här starkare än innan, frågan är bara när. Lite info angående utdelningarna:

Billerudkorsnäs tar bort extra utdelning om 4,3 kr och ordinarie utdelning på 4,3 kr betalas ut den 12:e maj. Det ger en direktavkastning på 4,2%. Det är faktiskt helt ok. Bolaget har avsikt att kalla in till extra bolagsstämma senare i år för att bestämma om extra utdelning ska betalas ut.

Investor skjuter på stämman och nu är det oklart när och hur mycket utdelning som ska betalas ut. Tidigare förslag var på 14 kr. Styrelsen behöver mer tid för att utvärdera situationen. 

Skanska återkallar utdelningsförslag om 6,25 kr och om förutsättningar medger är det styrelsens ambition att ha en extra bolagsstämma i höst.

Swedbank har flyttat fram årsstämma till senast 30 juni. Förslaget till utdelning kommer att utvärderas. Tidigare förslag låg på 8,8 kr. Närmare 600 aktieägare har anmält sig till årsstämman. På grund av pandemin så flyttas den fram och borde hållas inom 3 månader enligt det vi känner till idag.

Volvo har stängt många av sina fabriker världen över och det är totalstopp där. Förutom att över 20 000 anställda är permitterade (är hemma med full lön) i Sverige är nog siffran mycket högre världen över. Volvo har även sagt upp alla konsulter. Även styrelsearvoden har blivit sänkta. Även hos Volvo är årsstämma framflyttad till senast 30 juni enligt gällande lagstiftning. Extra utdelning är borttagen på 7,5 kr och istället kommer att betala ut ordinarie utdelning på 5,5 kr.

Andra bolag jag äger är Axfood, Castellum och Fortnox som behåller sin utdelning som planerat och det är fortfarande oklart med SCA, Securitas och NIBE. Som jag nämnt innan så kommer det fler årsstämmor under sommaren och hösten då hoppas jag att det blir fler utdelningar, speciellt från Swedbank då det är mitt största innehav och många äger aktier just på grund av hög utdelning.

Två Månadslöner

No comments:

Post a Comment